plandelman banner 2

Nog nooit werd er zo massaal geplandeld en geplogd in Utrecht.

Het werd een historische dag, zaterdag 27 augustus. Nog nooit werd er zo massaal geplandeld en geplogd in Utrecht. In totaal sloten 195 groepen, initiatieven, burengroepen, gezinnen en solisten zich aan. Van voetbalverenigingen tot spontane buurtacties, van hardloopgroepen tot vriendenclubs. Omdat de meeste plandelaars dus in (goed) gezelschap op pad gingen, is het werkelijke aantal niet eenvoudig te geven. Een voorzichtige schatting is dat het zeker om 800 tot 900 opgeruimde lieden gaat. Daar komen dan nog de plandelaars bij die spontaan aan de slag gingen, geïnspireerd door de goede voorbeelden op straat of de verhalen in de media.

Bekijk hier de resultaten: De 1ste Utrechtse Plandeldag groot succes: bijna 1000 Utrechters maakten stad schoon